Disfaji Nedir?

Paylaş
 

Disfaji, yutkunduktan sonra özofagusta (yemek borusu) yemek kaldığı hissi olarak tarif edilebilir.

Disfaji Epidemiyolojisi

Diğer dispeptik semptomlara kıyasla disfaji yaygın değildir. Hastalar genellikle semptomlar haftalar ya da aylar hatta yıllar boyunca sürdükten sonra yardım arayışına girer.

Disfajinin En Yaygın Sebepleri

Benign (İyicil) Sebepler

 • Özofajit
 • Özofageal reflü hastalığının sebep olduğu darlıklar
 • Özofageal divertikül
 • Konjenital özofageal halkalar
 • Özofagusta aşınma yaralanmaları
 • Özofagusta motilite bozuklukları (akalazya, diffüz spazm)
  • Özofageal dilatasyon için en yaygın sebep akalazyadır (özofagusun alt sfinkterinde bozulmuş dilatasyon, ve özofagusun orta segmentinde motilite bozukluklar).
 • Özofageal motiliteyi bozan sistemik hastalıklar (sklerodermi)

Malign (Kötücül) Sebepler

 • Özofagus kanseri (görülme sıklığı 40 vaka/milyon/yıl)
 • Kardiya kanseri (30 vaka/milyon/yıl)
 • Özofageal skuamöz hücreli karsinom için risk faktörleri arasında sigara kullanımı ve alkol tüketimi sayılabilir. Adenokarsinom çoğu zaman hastaları Barrett özofagusu ile etkiler.

Disfaji Tedavisi (Striktür, Karsinom, Motilite Bozukluklar, Divertikül)

Disfajide tedavi nedene göre yapılır. Tedavideki asıl amaç disfajiye neden olan rahatsızlığı ya da hastalığı ortadan kaldırmak ya da baskılamaktır.

Özofageal Striktür

 • Endoskopik dilatasyon tercih edilen tedavidir.
 • Eğer striktür reflü sebebiyle ortaya çıkmışsa, reflü asidi farmakolojik olarak ya da ameliyat ile engellenir.
 • Çoğu vakada dilitasyonun tekrarı gereklidir.

Özofagus Karsinomu

 • Tümörün yanındaki diğer yapılara yapışmadığı (trakea, aort, mediastinum ) ve metastazın olmadığı durumlarda özofagus kesilerek alınır ve mide göğüs boşluğuna çekilerek mide ile ikame edilir.
 • Diğer vakalarda tedavi palyatiftir ve özofagus hastasının yemeye devam etmesini hedefler. Palyatif önlemler arasında lazer vaporizasyon, etanol enjeksiyonlar, intraözofageal stentler, ve irradyasyon sayılabilir.

Özofageal Motilite Bozuklukları

 • Özofagusun alt sfinkterinin endoskopik balon dilatasyonu akalazyada tercih edilen tedavidir.
 • Distal müsküler tabakanın Heller miyotomisi eğer dilatasyon semptomları yatıştırmazsa yapılabilir.
 • Diffüz özofageal spazm, özofagusun müsküler tabakasını rahatlatan kalsiyum kanal blokerleri ile tedavi edilir.

Özofageal Divertikül

 • Eğer divertikül semptomatik ise (hastada disfaji ya da regürjitasyon varsa), cerrahi rezeksiyon yapılabilir.
Bu yazı 1932 kere okundu.
 • Site Yorum

Bir yorum bırak

YAZAR HAKKINDA

UYARI / DİKKAT! ( Lütfen Okuyunuz ) HastaTV sizlere çeşitli kaynaklardan yararlanarak alternatif olacak doğal ve bitkisel çözümler sunmaktadır kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.
REKLAM